Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές φοιτητών... όπως ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 14.09.10

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές... όπως ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 14.09.10
O νέος νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών όπως ακριβώς ψηφίστηκε από την ολομέλεια της ΒουλήςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ18.9.2010Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τον νέο νόμο για τις μετεγγραφές των φοιτητών ακαδημαικού έτους 2010 -2011, όπως φηφίστηκε πρόσφατα ΠΑΡΑ τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Σύλλογος μας απο τον Ιούλιο 2010 είχε επισημάνει (διαβάστε παλαιότερες αναρτήσεις) ότι ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Τι ίσχυε απο το 2006 και μέχρι να ψηφισθεί ο νέος νόμος. ΟΛΟΙ οι Τρίτεκνοι που κατέθεταν αίτηση μετεγγραφής, είχαν το δικαίωμα της μετεγγραφής.

Ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα στις 14.9.2010 έχει ισχύ απο αυτό το ακαδημαικό έτος 2010-2011.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος:

1) Ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

2) Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά την εγγραφή του στο Τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανεπτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄. Η αίτηση αυτή επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.

3) Δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του προσώπου (γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου) σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου