Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Το μέλλον της Γυναίκας στην αγορά εργασίας

Το μέλλον της Γυναίκας στην αγορά εργασίας

 

Θεοκλήτη Μεσουρίδου

Γεν. Γραμματέας Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ)

 

Ένα σημαντικό θέμα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες όλες οι γυναίκες, είναι η θέση της γυναίκας και στην αγορά εργασίας, οι συνθήκες που επικρατούν, και οι στερεότυπες συμπεριφορές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές βελτιώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ στην επιδίωξη της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εργασία, με αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

Στην Ελλάδα  οι εργαζόμενες γυναίκες τείνουν να :

-εργάζονται λιγότερες ώρες,

-απασχολούνται σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς,

-καταλαμβάνουν θέσεις κατώτερου επιπέδου από ό,τι οι άνδρες, ακόμα και στις νεότερες γενεές, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άνδρες

Οι διαφορές οφείλονται τόσο σε λανθασμένα πρότυπα για τους ρόλους των φύλων όσο και σε οικονομικά κίνητρα.

Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως μεγάλο και μόνο εν μέρει μπορεί να αποδοθεί σε ευθύνες οικογενειακής φροντίδας.

Οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και πριν την απόκτηση παιδιών, επειδή  μερίδα ανδρών σε διευθυντικές θέσεις, θεωρούν τις γυναίκες λιγότερο ικανές, ή απλά προτιμούν να αλληλεπιδρούν με άνδρες στον χώρο εργασίας.

Η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μειώνει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας καθώς το μέσο μορφωτικό επίπεδο των γυναικών που δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας είναι υψηλό. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησής τους θα συνέβαλλε καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην υπέρβαση της νέας οικονομικής κρίσης.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων, δηλαδή:

-της μεροληψίας εις βάρος των γυναικών πριν την απόκτηση παιδιών,

-και της απώλειας θέσης και δεξιοτήτων μετά την τεκνοποίηση,

σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Πέραν της κοινωνικής αδικίας που αυτό συνεπάγεται, υπάρχει και το οικονομικό κόστος ότι σημαντικό μέρος του παραγωγικού δυναμικού της χώρας παραμένει αναξιοποίητο.

Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, ακόμα και στους χώρους εργασίας, αντικατοπτρίζει μία θλιβερή πραγματικότητα.

Η ανισότητα των φύλων ως αιτία ,έχει σαν συνέπεια την βία κατά των γυναικών. Η βία στην εργασία είναι διαδεδομένη, και ανεπαρκώς καταγγελλόμενη, καθώς δεν υπάρχουν ούτε επαρκή στοιχεία για την έκταση του φαινομένου.

Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς τί ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις,

τόσο στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών, στην εξάλειψη της βίας,

αλλά και στην προώθηση ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην εργασία,

μέσα από την ενεργή συμμετοχή των γυναικών σε αυτά.

Το σίγουρο είναι ότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή, δίκαιη και ενωμένη Ευρώπη πρέπει να  επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο:

-στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, απαιτώντας ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.

-στην διασφάλιση ενός  αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος με ασφάλεια, σεβασμό και προοπτικές εξέλιξης,

-στην ίση συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και στην αγορά εργασίας,

- στο να συμπεριληφθεί η ισότητα των φύλων σε πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας θα φέρει ένα ίσο και δίκαιο μέλλον.

 

 

 

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Τηλεδιάσκεψη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Μακεδονίας


 

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)

115 22  Μακρυνίτσης 9,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -  ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.: 6909065204 – 6932737727 -   e-mail:pespo3t@yahoo.gr

Τηλεδιάσκεψη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Μακεδονίας

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τηλεδιάσκεψη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) με τους Συλλόγους Τριτέκνων της Μακεδονίας την Κυριακή 21.02.2021

Συμμετείχαν οι Σύλλογοι:

Από την Δυτική Μακεδονία

1.   Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Καστοριάς: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΔΣ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

2.   Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Φλώρινας: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

3.   Σύλλογος Τριτέκνων Αμύνταιου: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Πρόεδρος  και η Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Από την Κεντρική Μακεδονία

1.   Σύλλογος Τριτέκνων Έδεσσας – Σκύδρας: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

2.   Σύλλογος Τριτέκνων Αλμωπίας – Αριδαίας: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η  Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

3.   Σύλλογος Τριτέκνων Πέλλας – Γιαννιτσών: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

4.   Σύλλογος Τριτέκνων Δίου Ολύμπου – Λιτόχωρου ΄΄Ο Άγιος Διονύσιος΄΄: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

5.   Σύλλογος Τριτέκνων Εστία Θεσσαλονίκης: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

6.   Σύλλογος Τριτέκνων Παιονίας – Πολύκαστρου: Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΤ συμμετείχαν:

Πρόεδρος – Αντώνης Ντιούδης

Αντιπρόεδρος – Νίκος Τουρίκης

Γ. Γραμματέας – Θεοκλήτη Μεσουρίδου

Αν. Τύπου – Ιωάννα Μπουγιουκλή

Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα αλληλοενημέρωσης.

Οι Σύλλογοι που συμμετείχαν στην Τηλεδιάσκεψη

Θα επαναλάβουν σύντομα την Τηλεδιάσκεψη για να εκτιμήσουν τις εξελίξεις σε όσα συζητήθηκαν.

 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Οι Τρίτεκνοι δηλώνουν συμμετοχή στη βράβευση νεοεισακτέων πρωτοετών τρίτεκνων φοιτητών σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Δημόσια ΙΕΚ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΝΟΜΟΥ)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ
17676,
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (4.30-6.30μμ), 6949 592286, 6932 737 726
email: triteknoiattikis@yahoo.gr,   fax: 210 9570649

http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
Δηλώστε Συμμετοχή

9/12/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου για να δηλώσουν Συμμετοχή στη Βράβευση των ΝΕΟΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Πρωτοετών Φοιτητών σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Δημόσια ΙΕΚ.

Χρειάζεται να αποστείλουν στο Σύλλογο μέχρι 30/12/2013, Βεβαίωση Εγγραφής στη Σχολή, φωτοτυπία της Ταυτότητας μέλους του Συλλόγου, και έναν αριθμό κινητού για άμεση επικοινωνία

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα των 200 ευρώ για τους μακροχρόνιους ανέργους άνω των 20 ετώνΤα δικαιολογητικά για το επίδομα των 200 ευρώ  για τους μακροχρόνιους ανέργους άνω των 20 ετών

Σημαντικό βοήθημα της τάξη των 200 ευρώ το μήνα ακόμα και για 12 μήνες εξασφαλίζουν από 1/1/2014 άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών, εφόσον βέβαια πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Πριν από λίγους μήνες, το υπουργείο Εργασίας νομοθέτησε δύο βασικές αλλαγές όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η ημέρα του νέου έτους.
Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση οι «άνεργοι ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιούμενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και προσαυξανόμενο με 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί».
Οι προϋποθέσεις για το επίδομα
1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 20ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 66ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του 66ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.
2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.
3.Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση. Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2014, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2013 έως 15/5/2014 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.
4.Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σημείωση : Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων).
Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.
Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του Στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι εκ των δικαιούχων είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται : α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο, β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα. ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 2013


Ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο η τροπολογία  - προσθήκη...

Ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο η τροπολογία - προσθήκη στον Ν.3986/11 που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης 3 μηνών και 5 ημερών (3,5 μήνες με την αναλογία Δ. Χριστουγέννων) στους εποχιακά ανέργους  που έχοντας συμπληρώσει το πλαφόν των 450 ημερών επιδότησης φέτος και 400 από το 2014 αντιμετώπιζαν την απειλή απώλειας της τακτικής επιδότησης ακόμη και για πάνω από 2 τουριστικές περιόδους.
Η τροπολογία αφορά όσους βγήκαν στην ανεργία από 1/9/2013 και απασχολήθηκαν από 100-149 ημέρες ενώ επεξέτεινε την δυνατότητα να ενταχθούν και σε όσους απασχολήθηκαν από 150-200 ημέρες (έγινε αποδεχτή από το Υπουργείο διόρθωση στην αρχική πρόβλεψη οροφής 179 ημερών).
Οι παραπάνω δικαιούχοι χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στον ΟΑΕΔ ότι ζητούν να λάβουν την προαναφερθείσα επιδότηση των 3,5 μηνών.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΝΟΜΟΥ)ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, Πατησίων4 & Πανεπιστημίου, Αθήνα.
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (17.00-18.30), 6949 592286, 6932 737 726
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

 

 

 

ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

 

10/7/2013

 

Στο άρθρο του site www.alfavita.gr στις 9/7/2013 και ώρα 20:45 με τίτλο «non paper Υπουργείου Παιδείας με θέμα τη διαθεσιμότητα, τις μετατάξεις και  τις απολύσεις των εκπαιδευτικών» αναφέρεται σε εξαιρέσεις που θα υπάρξουν για τη διαθεσιμότητα και μεταξύ άλλων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι.

 

  Παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα που αφορά τις εξαιρέσεις.

 

«ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2.500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Καταρχάς λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων υποστήριξης των συγκεκριμένων

εκπαιδευτικών και εξαιρέσεων ώστε εν κατακλείδι να τεθούν περίπου 2000 σε διαθεσιμότητα και περίπου 500 θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις, από το σύνολο των απασχολούμενων στους καταργούμενους κλάδους.  Συγκεκριμένα:


έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν οργανική θέση σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν και δεύτερη ειδικότητα γιατί αυτή τους αποδίδει οργανική θέση εκ της δεύτερης ειδικότητας

έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι και θα υποχρεωθούν σε μετάταξη σε διοικητικές θέσεις στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της περιοχής που σήμερα υπηρετούν.

προνοείται όλοι οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, εάν δεν τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις και απολυθούν, να απασχολούνται κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, ως ωρομίσθιοι σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους.      

το 55% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες απαραίτητες και αναγκαίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των σχετικών Μονάδων Υγείας. Γεγονός που προμηνύει την αξιοποίησή τους και την επαναπροσληψή τους στις Υπηρεσίες υγείας του σχετικού Υπουργείου τους προσεχείς μήνες.»

 

 

Παρόλα αυτά στο πολυνομοσχέδιο που αναρτήθηκε στις 21:15 στο ίδιο site και που ήδη σήμερα είναι γνωστό σε όλα τα μέσα, αναφέρει στο άρθρο 82 και στη σελίδα 87 για τις εξαιρέσεις μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«Εξαιρέσεις

 

Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα

α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος  εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα ,

β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών  και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

 και δ) υπάλληλος  του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται   σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.»

 

Δηλαδή οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη κανονικά σε διαθεσιμότητα και δεν εξαιρούνται. 

 

 

ΤΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΕΞΩ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ; 

 

 

 

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Λειτουργία γραφείων τριτέκνων νομού Αττικής το καλοκαίρι 2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(ΝΟΜΟΥ)ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, Πατησίων4 & Πανεπιστημίου, Αθήνα.
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (17.00-18.30), 6949 592286, 6932 737 726
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com/
http://www.triteknoi-attikis.gr/

 

 

5/7/2013

Λειτουργία Γραφείων το Καλοκαίρι

 

Από Δευτέρα 8/7/2013, τα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων λόγω των Καλοκαιρινών Διακοπών, δεν θα λειτουργούν.

 

Θα παραμείνουν όλο το καλοκαίρι ανοικτά τα γραφεία:

 

1)    Γραφείο Καλλιθέας - Λειτουργεί γραφείο στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην οδό Σαπφούς 21 και Χαροκόπου σε χώρο του Δήμου Καλλιθέας, ισόγειο, δίπλα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού στάση Ταύρος. Ο Σύλλογος λειτουργεί κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα 6-9 μμ. και κάθε ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα 6-9μμ. Τηλ επικ 6932 737 727κα Μεσουρίδου Θεοκλήτη (17.00-18.30), και 6949 592286, 6974 388 795. Εξυπηρετεί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

2)    Γραφείο Ομόνοιας - Στο Δήμο Αθηναίων. Λειτουργεί γραφείο ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, στην οδό Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, 6ος όροφος, το γραφείο λειτουργεί κάθε Τρίτη 11.00πμ – 14.00μμ και κάθε Παρασκευή 11.00πμ – 14.00μμ. Υπεύθυνος του γραφείου ο κ. Μεσουρίδης Γιάννης, τηλ. 6949 592286. Εξυπηρετεί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

3)    Γραφείο Νέας Ιωνίας - Λειτουργεί γραφείο στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ σε χώρο του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην οδό Αγίου Γεωργίου 40, (εντός Δημαρχείου) Νέα Ιωνία, ισόγειο, πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού Νέας Ιωνίας, κάθε Παρασκευή 5.30μμ – 7.30μμ. Υπεύθυνος του γραφείου είναι η κα Καντεράκη Κατερίνα τηλ 6932 737 726.

 

Όλα τα γραφεία του Συλλόγου, θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από Δευτέρα 9/9/2013.