Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)

http://omospondiatriteknon.blogspot.com

email:omospondiatriteknon@yahoo.gr


Αθήνα 22/3/2010

Προς Όλους τους Συλλόγους Τριτέκνων


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΟΠΟΤΤΕ κατά την συνεδρίαση της, την 20/3/2010, απεφάσισε ομόφωνα την διοργάνωση του 1ου Εκλογο – Απολογιστικού της Συνεδρίου στις 24/4/2010 και 25/4/2010 στην Αθήνα.

Καλούνται όλοι οι Σύλλογοι που επιθυμούν να εγγραφούν στην ΟΠΟΤΤΕ, να καταθέσουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι και 19/4/2010 (σφραγίδα συστημένου ταχυδρομείου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εγγραφής του Συλλόγου στην ΟΠΟΤΤΕ (την υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου και ο Γραμματέας, βάσει των διατάξεων περί εκπροσωπήσεως του Συλλόγου, όπως αυτές αναφέρονται στο εκάστοτε Καταστατικό του Συλλόγου, με σφραγίδα του Συλλόγου).

2) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου για την εγγραφή του στην ΟΠΟΤΤΕ.

3) Δήλωση του Συλλόγου ότι ο Πρωτοβάθμιος Σύλλογος δεν έχει εγγραφεί σε άλλη Ένωση η Ομοσπονδία. (Tην υπογράφει από κοινού ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας τους Συλλόγου και τίθεται σφραγίδα του Συλλόγου).

4) Επικυρωμένο Αντίγραφο του Καταστατικού του Συλλόγου από το οικείο Πρωτοδικείο.

5) Πρακτικά εκλογών του Συλλόγου για την Εκλογή των Αντιπροσώπων του στην ΟΠΟΤΤΕ, με βάση τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το 2010. (ονοματεπώνυμο εκλεγμένων, διεύθυνση, τηλέφωνο).

6) Αναλυτικό πίνακα των μελών του Συλλόγου με το ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός, εκτυπωμένο αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (σε excel), όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός της απόδειξης πληρωμής εκάστου μέλους στον Πρωτοβάθμιο Σύλλογο.

7) Κατάσταση των μελών του Δ.Σ. ξεχωριστά με τα πλήρη στοιχεία τους.

8) Βεβαίωση του ΔΣ στο τέλος του πίνακα μελών του Συλλόγου όπου θα αναγράφεται, ότι τα μέλη τους έχουν δηλώσει υπευθύνως ότι δεν ανήκουν σε άλλο Πρωτοβάθμιο Σύλλογο. Επίσης ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2010.

9) Η Ετήσια Συνδρομή του Συλλόγου προς την ΟΠΟΤΤΕ, πρέπει να τακτοποιηθεί το αργότερο, πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Το ύψος της συνδρομής ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ετησίως ανά κάθε εκπρόσωπο που αναλογεί στον κάθε Σύλλογο. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ΟΠΟΤΤΕ.

10) Υπενθυμίζουμε τον τρόπο εκλογής Αντιπροσώπων, βάσει του άρθρου 22, παρ 5 του Καταστατικού της ΟΠΟΤΤΕ.

5. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι τεκμηριώνεται με βάση το μέτρο που καθορίζει τον αριθμό των εκπροσώπων από κάθε Σύλλογο που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται. Το μέτρο ορίζεται στον ένα (1) εκπρόσωπο ανά εκατό (100) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ μέλη των πρωτοβάθμιων συλλόγων/ μελών ως εξής:

- από 21 μέλη έως 100  ένας (1) εκπρόσωπος

- από 101 μέλη έως 200  δύο (2) εκπρόσωποι

- από 201 μέλη έως 300 τρεις (3) εκπρόσωποι

- από 301 μέλη έως 400  τέσσερις (4) εκπρόσωποι

- από 401 μέλη έως 500 πέντε (5) εκπρόσωποι κ.ο.κ.Μέλη για την ομοσπονδία θεωρούνται το ένα μέλος της τρίτεκνης οικογένειας.

Μόνον εκπρόσωπος ενός κανονικώς συμμετέχοντος και ταμειακώς εντάξει Συλλόγου μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Οι υποψήφιοι δηλαδή, εκλέγονται από τους τοπικούς Συλλόγους κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών των Συλλόγων.

11)Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί αναλυτικά το πρόγραμμα του 1ου Εκλογο – Απολογιστικού Συνεδρίου της ΟΠΟΤΤΕ.

12) Μπορείτε να στέλνετε τα έγγραφα σας από τώρα στην Γραμματέα της ΟΠΟΤΤΕ.

κα Μεσουρίδου Θεοκλήτη

Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Αττικής

Σαπφούς 21, Καλλιθέα 17676

13) Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της ΟΠΟΤΤΕ χρειάζεται να αποσταλλούν μέχρι και 19/4/2010 στο φαξ 2109570649 (Υπόδειγμα της αίτησης θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες μαζί με το πρόγραμμα του Συνεδρίου - σε περίπτωση όμως που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε το Υπόδειγμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ. Γραμματέα απ'ευθείας).

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ

Ο Πρόεδρος                            Η Γ. Γραμματέας

Τσίπρας Κωνσταντίνος      Μεσουρίδου Θεοκλήτη

6985 121008                       6977 408739, 6932 737727

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου