Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

ENTONH ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
http//omospondiatriteknon.blogspot.com

Αθήνα 15/10/09
Προς: 1) κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας
2) κ. Ιωάννη Πανάρετο
Υφυπουργό Παιδείας
3) κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργό Παιδείας
Κοιν: κα Φωτεινή Γεννηματά
Υφυπουργό Υγείας
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διορισμοί Τριτέκνων Εκπαιδευτικών στα ΠΔΣ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφασή σας της 12-10-2009 με αριθμό Πρωτοκόλλου 125730, που αφορά το ζήτημα της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2009-2010, μεταβάλλονται τα μέχρι τούδε ισχύοντα, όπου εύλογα και με κοινωνικά κριτήρια προκρινόταν η συμμετοχή στην Π.Δ.Σ. των πολυτέκνων και τριτέκνων, λόγω της ιδιαιτερότητας της οικογενειακής του κατάστασης, και πλέον κατατάσσονται οι υποψήφιοι με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους.
Ερωτάσθε αν θα συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί θεωρούμε ότι η μεταβολή των κριτηρίων στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, θίγει σφόδρα τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη αυτών των θέσεων, δεδομένης της οικογενειακής κατάστασης και δεδομένου ότι η πολιτική οφείλει να ασκείται με βάση κοινωνικά κριτήρια.
Επικρίνουμε την εν λόγω απόφασή σας και θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή μαζοποιεί τους εκπαιδευτικούς και δεν λαμβάνει υπόψιν κοινωνικά κριτήρια και ανάγκες των εκπαιδευτικών γονέων, που ανατρέφουν τρία παιδιά και πρέπει λογικά να έχουν προτεραιότητα. Προτείνουμε επίσης τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου ποσοστού πρόσληψης τριτέκνων εκπαιδευτικών εφεξής.
Με εκτίμηση
Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη
6944 058 335 6977 40 87 39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου